Desfasurarea practicii de specialitate in anul univ. 2023 - 2024

Documente necesare desfasurarii practicii de specialitate an univ 2023 - 2024

• Anexa 1 - Cerere de practica - Descarca
• Anexa 2 - Adresa facultatii - Descarca
• Anexa 3 - Convenție de practică - Descarca
• Anexa 4 - Adeverință practică angajator - Descarca
• Anexa 5 - Caiet de practică - Descarcă
• Anexa 6 - Atestat de practică - Descarcă