ANUNŢURI

Desfasurarea practicii de specialitate in anul univ. 2018 - 2019

Documente necesare desfasurarii practicii de specialitate an univ 2018-2019

• Anexa 1 - Cerere de practica - Descarca
• Anexa 2 - Adresa facultatii - Descarca
• Anexa 3 - Convenție de practică - Descarca
• Anexa 4 - Adeverință de practică - Descarca
• Anexa 5 - Caiet de practică - Descarca
• Anexa 6 - Atestat de practică - Descarca