Desfasurarea practicii de specialitate in anul univ. 2019 - 2020

Documente necesare desfasurarii practicii de specialitate an univ 2019-2020

• Anexa 1 - Cerere de practica - Descarca
• Anexa 2 - Adresa facultatii - Descarca
• Anexa 3 - Convenție de practică - Descarca
• Anexa 4 - Adeverință practică angajator - Descarca
• Anexa 5 - Caiet de practică - Descarca
• Anexa 6 - Atestat de practică - Descarca
* Anexa 7 - Adeverinta de practică - Descarcă