Departamentul de Ştiinţe Economice

Director Departament:
Prof.univ.dr. Pânzaru Stelian

Membrii în Consiliul Departamentului:
1. Lect.univ.dr. Negulescu Oriana

2. Asist.univ.dr. Posea Valentin

 

Departamentul Ştiinţe Economice
Obiectivul principal al facultății este formarea de specialişti competenți în domeniul managementului
În acest scop, facultatea desfășoară activităţi didactice, stiinţifice şi practice menite să asigure studenţilor condiţiile optime pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a competențelor operaţionale privind domeniile menţionate.
Programul de studii Management este înființat în anul 1996 prin autorizare, acreditare în 2003, reacreditat cu calificativul „menținerea acreditării” în 2010 și, ultima reevaluare, în 2013, dovada înaltului profesionalism în didactica universitară şi activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. In aceasta perioada de timp, facultatea a pregătit pentru piața muncii absolvenți în diferite domenii ale economiei, devenind astfel reperul performanței și succesului în carieră, atât pentru tinerii absolvenți de liceu, cât și pentru adulți.
Având 18 de ani de experienţă, Facultatea este încununată de un renume confirmat pe plan naţional şi internaţional.
Personalul didactic al facultăţii a construit şi performat, de-a lungul anilor, colective de absolvenţi cu realizări notabile, cu funcţii manageriale în companii şi instituţii, la nivel naţional şi local, în ţară şi în străinătate.
Facultatea este totodată un reper al performanţei şi al succesului în cercetarea ştiinţifică ale cărei rezultate se regăsesc în numeroasele lucrări publicate sub formă de cărţi, monografii, manuale, articole ştiinţifice, care au contribuit la dezvoltarea şcolii moderne de management din România.
În parteneriat cu studenţii şi angajatorii suntem permanent preocupaţi să adaptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învăţământ competitiv, deschis noilor tendinţe.
Acordăm atenţie calităţii procesului de învăţământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinei, activităţilor de predare, seminarizare şi procesului de evaluare.


 

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Director Departament:
Conf.univ.dr. Weber Iuliana Florentina

Membrii în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Constantin Eugen
2. Lect.univ.dr.Iordache Ion


Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative

Facultatea noastră, prin calitatea procesului instructiv - educativ, prin oferta universitară propusă, prin înalta tinuta academică a cadrelor universitare de care dispune a fost printre primele instituţii de învăţământ superior particular autorizată să funcţioneze prin Hotarâre de Guvern. Instituţia noastră dispune de o excelentă bază tehnico - materială proprie: sediu nou, modern, laboratoare de informatică, de limbi străine, psihologie, amfiteatre, elegante săli de curs şi seminarii, cantină studenţească proprie etc. În funcţie de anii de studii, studenţii nostri au posibilitatea armonizării cunoştinţelor teoretice cu cele aplicative, practice, desavârşindu-şi pregătirea de specialitate prin practică judiciară şi administrativă pe care o efectuează sub îndrumarea titularilor de curs, la instanţele din Municipiul Braşov: Judecătoria Braşov, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Braşov şi la autorităţile administraţiei publice: Consiliul Local Braşov, Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Prefectura Braşov.