Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Științe Economice

Director Departament:
Prof. univ. dr.
Ştefănescu Ana Roxana

Membri Departament:
Lect.univ.dr. Alexandrescu Mihai Bogdan

Lect.univ.dr. Ungureanu Petre

Programul de studii Drept a fost înființat  ca o componentă a Universitaii Spiru Haret București  prin Hotărârea de Guvern nr. 676/2007 , acreditat prin Hotărârea de Guvern nr. 966/29.09.2011.

Promotori ai școlii și gândirii juridice românești , oferim un profil de pregătire modernă, axată pe formarea multidisciplinară a studențiilor pentru asigurarea unui orizont  de cunoastere și înţelegere a complexităţii vieții  socio-juridice de astăzi.

Programele de invațatamant cuprind atât discipline fundamentale de drept cât şi o serie de discipline complementare de profil economic  și psiho-social.

La nivelul facultăţii dispunem de un corp profesoral bine pregătit  cu o bogată experienţă didactică şi ştiinţifică. Cadrele didactice sunt animate de dorinţa de a insufla studențiilor , filosofia de înţelegere a rolului şi importanţei sistemului juridic în cadrul statului de drept, de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei în consonanţă cu principiile şi regulile care guvernează Uniunea Europeană.

În aceeași ordine de idei, raportul dintre teorie şi practica are o importanţă deosebită  în  activitatea didactică, sens în care , în baza convențiilor, protocoalelor și acordurilor de practică semnate cu instituţii relevante din sistemul juridic braşovean , reuşim să oferim studenţilor  posibilitatea de a percepe, cunoaşte și a se documenta adecvat pe linie profesională .

Absolvenții facultăţii noastre, după terminarea studiilor vor putea profesa în principal ca: funcţionari publici în administraţia publică, magistraţi, avocaţi, practicieni în insolventa, notari, diplomaţi, executori judecătorești, experți în domeniul juridic, cadre didactice în învăţământul superior.

Relevant, este citatul academicinului Spriu Haret, marele reformator al şcolii romaneşti din secolul XIX care afirma:„Cum arată astăzi școala, va arata mâine țara”.

Obiectivul principal al programului de studii Management este formarea de specialişti competenți în domeniu.
În acest scop, in cadrul departamentului sunt desfășurate activităţi didactice, stiinţifice şi practice menite să asigure studenţilor condiţiile optime pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a competențelor operaţionale in domeniul Managementului.

Programul de studii Management este înființat în anul 1996 prin autorizare, acreditare în 2003, reacreditat cu calificativul „menținerea acreditării” în 2010 și, ultima reevaluare, în 2013, dovada înaltului profesionalism în didactica universitară şi activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. In aceasta perioada de timp, au fost pregatiti pentru piața muncii absolvenți în diferite domenii ale economiei, devenind astfel reperul performanței și succesului în carieră, atât pentru tinerii absolvenți de liceu, cât și pentru adulți.

Personalul didactic al departamentului a construit şi performat, de-a lungul anilor, colective de absolvenţi cu realizări notabile, cu funcţii manageriale în companii şi instituţii, la nivel naţional şi local, în ţară şi în străinătate.

Departamentul este, totodată, un reper al performanţei şi al succesului în cercetarea ştiinţifică ale cărei rezultate se regăsesc în numeroasele lucrări publicate sub formă de cărţi, monografii, manuale, articole ştiinţifice, care au contribuit la dezvoltarea şcolii moderne de management din România.

În parteneriat cu studenţii şi angajatorii suntem permanent preocupaţi să adaptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învăţământ competitiv, deschis noilor tendinţe.

Acordăm atenţie calităţii procesului de învăţământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinei, activităţilor de predare, seminarizare şi procesului de evaluare.