ANUNŢ PRIVIND SESIUNEA DE IARNĂ 2021

ANUNŢ PRIVIND SESIUNEA DE IARNĂ 2021


Având în vedere situaţia actuală vă aducem la cunoştinţă faptul că toate examenele dinsemestrul I al anului universitar 2020-2021 se vor susţine pe platforma e-learning Blackboard, conform planificărilor afişate la butonul “Anunţuri” pe site-ul Facultăţii deŞtiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Braşov.

Pentru autentificare se vor folosi CNP-ul dumneavoastră şi prenumele mamei scris cumajuscule, fără diacritice.

Accesul la sustinerea examenelor de semestru este posibil numai daca taxele școlaresunt achitate.

Examenele se susțin conform planificării sesiunii de iarnă 2021, afișată pe site-ul universității, în ziua si intervalul orar programat.

Atenţie! Examenul se poate susţine o singură dată!

După ce intraţi pe test, trebuie să vă încadraţi în timpul alocat de cadrul didactic.

Dacă expiră timpul acordat pentru test, acesta se închide automat.

Pentru o mai bună informare, intraţi pe ghidul de acces la examene în platforma e-learning Blackboard care se va afla în folderul dumneavostră cu examene finale.  


Conducerea facultății

Cercul stiintific al studentilor/masteranzilor

CERCUL ŞTIINŢIFIC AL STUDENŢILOR/MASTERANZILOR

STUDII COMPARATIVE PRIVIND PROFESIILE JURIDICE LIBERALE

ŞEDINŢĂ ONLINE MIERCURI 20.01.2021

ORELE 10-11,30

LINK: meet.google.com/xct-fmed-ayc 

TEMA:ASPECTE PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OAMENILOR ÎN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Organizator: Lect.univ.dr. Claudia Şerban Cernat

AFISUL EVENIMENTULUI - DESCARCA

SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Facultatea de Ştiinţe Juridice și Științe Economice, Brașov
SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU STUDENŢII ANULUI
 TERMINAL
         În sesiunea de iarnă (25 ianuarie – 14 februarie 2021) se pot susține examene de credite și diferențe pentru anul terminal, după cum urmează :
 Studenţii înscrişi conform prevederilor art. 48 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2019/2020, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre fară achitarea taxelor de reexaminare, cu excepţia examenelor practice (schiţe,
proiecte de verificare, laboratoare,etc);
 Studenţii care nu se încadrează în prevederile art. 48 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2019/2020, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul
facultăţii.
DECAN,
 
Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu

In atentia studentilor

In atentia studentilor,

Ca urmare a Sedintei Senatului din data de 20 octombrie 2020 si având în vedere rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV 2, Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice, Brasov a trecut la scenariul 3, respectiv, toate cursurile si seminarile se vor desfasura online.

Conducerea Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice, Brasov


 
 

BAZE DE DATE CU ACCES GRATUIT

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO

PROGRAM CASIERIE SI BIBLIOTECA

 

 ORAR CASIERIE 001 ORAR BIBLIOTECA 001

 

 

TAXE DE STUDII ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

TAXE  DE  STUDII ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

Autentificarea pe site-ul facultății

 

Pentru a va autentifica pe site-ul facultatii va rog sa consultati pagina GHIDURI ACCES

Daca aveti probleme in autentificare pe site-ul facultatii va rugam sa luati legatura cu secretariatul facultatii.

cnp

AUDIENTE SEM.1 - 2020-2021

conducere

Program consultatii cadre didactice Semestrul 1, 2020-2021 - DESCARCĂ

Program consultatii cadre didactice Semestrul 2, 2019-2020 - DESCARCA