ANUNT ALEGERI

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BRAȘOV
 
ANUNȚ
 
Studenții Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative din Brașov care doresc să facă parte din
Comitetul Studenţesc de alegeri pentru Consiliul Facultății de Științe Juridice și Știinte Economice Brașov sunt
rugați să se prezinte joi, 12 septembrie 2019, ora 12.00, la sediul facultății. Studenţii care doresc să facă parte din
Consiliul Facultăţii vor depune o cerere de candidatură la Comitetul Studenţesc prin secretariatul facultății.
Alegerile vor avea loc joi, 18 septembrie 2019, între orele 10.00-14.00.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE, BRAȘOV
 
Anunț
 
Următorii studenți și- au depus candidatura pentru a fi membru în Consiliul Facultății de Științe
Juridice și Știinte Economice Brașov
 
Horneț Rareș - Ștefan
Pașan M. Mitică

ANUNT IMPORTANT PENTRU STUDENTI SI MASTERANZI

ANUNȚ IMPORTANT
ÎN ATENȚIA STUDENȚIILOR / MASTERANZILOR
        Conform hotărârii Senatului Universității SPIRU HARET din 17 septembrie
2019 se organizează sesiune specială de restanțe, reexaminări, credite și diferențe în
perioada 18.09 - 22.09.2019 pentru anii terminali.
Studenții/Masteranzii care doresc să susțină examenele în sesiunea specială vor
depune o solicitare scrisă la secretariatul facultății și vor achita taxele stabilite de
Consiliul de administrație.
Decan,
Conf.univ.dr.Olteanu Camelia

ADMISI ETAPA 1 ADMITERE DREPT SI MANAGEMENT

LISTA ADMISI ETAPA 1 ADMITERE DREPT - DESCARCA

LISTA ADMISI ETAPA 1 ADMITERE MANAGEMENT - DESCARCA

PREÎNSCRIERI

ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2019 INCLUSIV.

BAZE DE DATE CU ACCES GRATUIT

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO

PROGRAM CASIERIE SI BIBLIOTECA

 

 ORAR CASIERIE 001 ORAR BIBLIOTECA 001

 

 

TAXE DE STUDII ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

TAXE  DE  STUDII ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

Autentificarea pe site-ul facultății

 

Pentru a va autentifica pe site-ul facultatii va rog sa consultati pagina GHIDURI ACCES

Daca aveti probleme in autentificare pe site-ul facultatii va rugam sa luati legatura cu secretariatul facultatii.

cnp

AUDIENTE SEM.1 si 2 - 2018-2019

Audiente decanat SEM.2 2018 2019 001

Program consultatii cadre didactice Semestrul 2 -Descarcă

 Program consultatii cadre didactice Semestrul 1 - DESCARCA

 

 

Indrumatorii de an 2018-2019

Indrumatorii de an 2018-2019 toate specializarile

Indrumatorii de an 2017-2018