ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR de la programele de studii DREPT şi MANAGEMENT SEMESTRUL II AN UNIVERSITAR 2022-2023

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

de la programele de studii DREPT şi MANAGEMENT
SEMESTRUL II
AN UNIVERSITAR 2022-2023


     În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu reglementările Universităţii Spiru Haret, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Braşov a hotărât ca în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023:

  • în primele 4 săptămâni (perioada 20 februarie – 18 martie 2023) orele de curs şi cele de seminar se desfăşoară online, cu excepţia orelor de Practică de specialitate, a orelor de Educaţie fizică şi a orelor de Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență (la Drept anul IV) şi a orelor de Metodologia elaborării lucrării de licență (la Management anul III), conform orarului;
  • în săptămânile 5 – 14 (perioada 20 martie – 2 iunie 2023) toată activitatea didactică se desfăşoară faţă-în-faţă, conform orarului;
  • evaluările pe parcurs se desfăşoară faţă-în-faţă, în sediul facultăţii, în următoarele perioade:

- Evaluarea I: 20.03.2023 - 01.04.2023 (săptămânile nr. 5 şi 6)

- Evaluarea II: 08.05.2023 - 20.05.2023 (săptămânile nr. 11 şi 12)

       La fiecare disciplină există 2 evaluări pe parcurs, care reprezintă 20% din nota finală. Neprezentarea sau nepromovarea unei evaluări nu condiţionează participarea la examenul final. Pentru vizualizarea/descărcarea cursurilor, tematicii, întrebărilor – studenţii vor intra pe site-ul universităţii www.spiruharet.ro - Acces blackboard – La username – se trece CNP-ul, iar la Password – prenumele mamei cu majuscule, fără diacritice.

SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Ştiinţe Juridice și Științe Economice, Brașov

 

SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL

În sesiunea de iarnă (25 ianuarie – 12 februarie 2023) se pot susține examene de credite și diferențe pentru anul terminal, după cum urmează :

  • Studenţii înscrişi conform prevederilor art. 47 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2020/2021, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pntru ambele semestre fară achitarea taxelor de reexaminare, cu excepţia examenelor practice (schiţe, proiecte de verificare, laboratoare,etc):
  • Studenţii care nu se încadrează în prevederile art. 47 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2020/2021, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul facultăţii

DECAN,

Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL NOTEI FINALE

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL NOTEI FINALE - Descarcă

Proiectul Starea Naţiunii Studenţeşti

Proiectul Starea Naţiunii Studenţeşti reprezintă un parteneriat format din 34 de asociaţii studenţeşti din ţară, cu scopul de a atrage atenţia asupra problemelor studenţilor şi a dificultăţilor cu care aceştia s-au confruntat în perioada pandemiei.

Astfel, vă invităm să consultaţi documentul de prezentare a rezultatelor sondajului realizat cu titlul “Viaţa studenţilor în pandemie”, accesând pagina:

https://www.stareastudentilor.ro/images/Sondaj_Starea_Natiunii_Studentesti.pdf

Sondajul a fost realizat online în perioada 6 ianuarie – 2 martie 2022, cu participarea a 3407 studenţi care îşi desfăşoară studiile universitare în 22 de localităţi din România.

Totodată, vă informăm că în perioada următoare, în cadrul proiectului Starea Naţiunii Studenţeşti, vor fi organizate dezbateri cu participarea studenţilor, profesorilor şi factori de decizie din domeniul educaţiei şi alte domenii de interes pentru studenţi.

            Pentru mai multe detalii despre proiect supunem atenţiei dumneavoastră pagina web a acestuia: www.stareastudentilor.ro.

Programul "Euro 200"

"Euro200" este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare". - DESCARCĂ

Având în vedere că anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată de prevederile OUG nr. 70/14.05.2020, vă informăm că, în conformitate cu aceste prevederi calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în lege s-a aprobat şi actualizat prin OME nr. 3020/10.01.2022, publicat în Monitorul official nr. 62/20.01.2022.

Anunt

Cont bancar facultati Brasov

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO 52RZBR0000060005101851 – Raiffeisen Bank

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

BAZE DE DATE CU ACCES GRATUIT

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO

PROGRAM CASIERIE SI BIBLIOTECA

 

 ORAR CASIERIE 001 ORAR BIBLIOTECA 001