Programarea examenelor de credite şi diferenţe 20 ianuarie - 09 februarie 2020

Programarea examenelor din sesiunea de credite şi diferenţe, pentru anul 3 - Descarca

EXAMENE SESIUNE IARNA 2020

Examene sesiunea iarna 2020 - Descarca

Planificarea colocviilor în presesiunea din iarnă 6 – 18 ianuarie 2020

Planificarea colocviilor în presesiunea din iarnă 6 – 18 ianuarie 2020 - Descarca

Programarea examenelor privind evaluarea pe parcurs II

Programarea examenelor privind evaluarea pe parcurs II - Descarca

DISCIPLINE SI MODALITATI DE EXAMINARE SEM.1 si 2_2019-2020

Modalitati de examinare sem.1 si 2 - Descarca

Instructiuni evaluare periodica sem.1

Repartitia optionalelor pe grupe si an de studiu 2019-2020

 

LISTA DISCIPLINELOR OPTIONALE ŞI REPARTIŢIA GRUPELOR DE STUDIU LA ACTIVITĂŢILE DE PREDARE ŞI SEMINARIZARE

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 - DESCARCA