EXAMEN LICENTA SEPTEMBRIE 2019

Examenul de licentă in Management, sesiunile iulie, septembrie 2019 si februarie 2020, va cuprinde:

a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, sub forma examenului scris - test grila la disciplinele:

DISCIPLINE FUNDAMENTALE:

Modele orientative

  1. Economie (Microeconomie si Macroeconomie);
  2. Management.

Sinteze:

Economie

Management

DISCIPLINE DE SPECIALITATE:

Modele orientative

       1.Managementul resurselor umane;

       2.Managementul afacerilor.

Sinteze:

Managementul resurselor umane

Managementul afacerilor

b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Tematica si bibliografia examenului de licenta/diploma sesiunile IULIE, SEPTEMBRIE 2019 si FEBRUARIE 2020 - Descarca

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE - SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE 2019 ŞI FEBRUARIE 2020 - Descarcă

Cerere indrumare licenta septembrie 2019 - Descarca

RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Teme orientative pentru lucrarea de licenta iulie 2019, septembrie 2019, februarie 2020 - Descarca


Data si ora desfasurarii licentei - Descarca

Program inscrieri licenta - Descarca

DOCUMENTE INSCRIERE LICENTA:

Documente necesare pentru inscriere licenta

INSTRUCTIUNI DESFASURARE EXAMEN DE LICENTA

NOTA DE LICHIDARE

FISA ALUMNI

REFERATUL COORDONATORULUI

FISA INSCRIERE LA LICENTA

ANEXA 4