ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

de la programele de studii DREPT şi MANAGEMENT
SEMESTRUL II
AN UNIVERSITAR 2022-2023


     În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu reglementările Universităţii Spiru Haret, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Braşov a hotărât ca în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023:

  • în primele 4 săptămâni (perioada 20 februarie – 18 martie 2023) orele de curs şi cele de seminar se desfăşoară online, cu excepţia orelor de Practică de specialitate, a orelor de Educaţie fizică şi a orelor de Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență (la Drept anul IV) şi a orelor de Metodologia elaborării lucrării de licență (la Management anul III), conform orarului;
  • în săptămânile 5 – 14 (perioada 20 martie – 2 iunie 2023) toată activitatea didactică se desfăşoară faţă-în-faţă, conform orarului;
  • evaluările pe parcurs se desfăşoară faţă-în-faţă, în sediul facultăţii, în următoarele perioade:

- Evaluarea I: 20.03.2023 - 01.04.2023 (săptămânile nr. 5 şi 6)

- Evaluarea II: 08.05.2023 - 20.05.2023 (săptămânile nr. 11 şi 12)

       La fiecare disciplină există 2 evaluări pe parcurs, care reprezintă 20% din nota finală. Neprezentarea sau nepromovarea unei evaluări nu condiţionează participarea la examenul final. Pentru vizualizarea/descărcarea cursurilor, tematicii, întrebărilor – studenţii vor intra pe site-ul universităţii www.spiruharet.ro - Acces blackboard – La username – se trece CNP-ul, iar la Password – prenumele mamei cu majuscule, fără diacritice.