Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Braşov

ANUNŢ PENTRU STUDENŢII/MASTERANZII

ANULUI TERMINAL 2020 – 2021

 

În sesiunea de vară (07 iunie – 18 iunie 2021) se pot susţine examene de credite şi diferenţe pentru anul terminal, după cum urmează:

- Studenţii înscrişi conform prevederilor art. 48 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2019/2020, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre fără achitarea taxelor de reexaminare, cu excepţia examenelor practice (schiţe, proiecte de verificare, laboratoare etc.);

- Studenţii care nu se încadrează în prevederile art. 48 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2019/2020, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul facultăţii.

DECAN,

Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu