UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Ştiinţe Juridice și Științe Economice, Brașov

 

SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL

În sesiunea de iarnă (25 ianuarie – 12 februarie 2023) se pot susține examene de credite și diferențe pentru anul terminal, după cum urmează :

  • Studenţii înscrişi conform prevederilor art. 47 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2020/2021, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pntru ambele semestre fară achitarea taxelor de reexaminare, cu excepţia examenelor practice (schiţe, proiecte de verificare, laboratoare,etc):
  • Studenţii care nu se încadrează în prevederile art. 47 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2020/2021, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul facultăţii

DECAN,

Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu