UNIVERSITATEA SPIRU HARET DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE, BRAŞOV

 ANUNȚ

Privind desfășurarea EVALUĂRII PE PARCURS NR.1., în perioada 01.04.2020 - 07.04.2020

Stimati studenti,

Conform Hotarării Consiliului Facultății din 23 martie 2020, vă informăm că EVALUAREA PE PARCURS NR.1 se va desfășura în perioada 01.04.2020- 07.04.2020.

Evaluările se vor face online, pe platforma Blackboard, prin încărcarea de către studenți a unor proiecte, referate, studii de caz sau aplicații, în funcție de specificul fiecărei discipline.

Vă rugăm să accesați zilnic platforma https://ush.blackboard.com/ pentru a parcurge conținutul cursurilor și seminariilor aferente disciplinelor pe care le studiați în acest semestru, precum și pentru a vizualiza anunțurile cadrelor didactice.

Vă dorim succes!

Consiliul Faculății de Științe Juridice și Științe Economice