FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE, BRAŞOV

ANUNŢ PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL

2019-2020

În sesiunea de iarnă (20 ianuarie-09 februarie 2020) se pot susţine examene de credite şi diferenţe pentru anul terminal, după cum urmează:

  • Studenţii înscrişi conform prevederilor art. 44 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2018/2019, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru ambele semestre fară achitarea taxelor de reexaminare, cu excepţia examenelor practice (schiţe, proiecte de verificare, laboratoare,etc):
  • Studenţii care nu se încadrează în prevederile art. 44 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor 2018/2019, vor putea susţine examenele de credite şi diferenţe pentru semestrul I şi II, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul facultăţii.

Decan,

Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu