ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR,

EVALUARE PE PARCURS SEMESTRUL I

AN UNIV. 2019-2020

În conformitate cu dispoziţiile legale aplicate şi cu reglementările Universităţii Spiru Haret şi ale legislaţiei în vigoare, Consiliul Facultăţii a hotărât ca în anul universitar 2019-2020, evaluările pe parcurs, pentru fiecare materie să se desfăşoare în perioada:

- Evaluarea I: 04.11.2019 - 16.11.2019;

- Evaluarea II: 02.12.2019 - 14.12.2019.

Astfel, la fiecare disciplină1 există 2 evaluări pe parcurs, care reprezintă 20 % din nota finală. Modalitatea susţinerii evaluării este sub formă de examen grilă.

Neprezentarea sau nepromovarea unei evaluări nu condiţionează participarea la examenul final.

Pentru vizualizarea / descărcarea cursurilor, tematicii, întrebărilorStudenţii vor intra pe site-ul universităţii www.spiruharet.ro - Acces blackboard – La username – se trece CNP-ul, iar la Password – prenumele mamei cu majuscule fără diacritice.