Fise discipline 2022-2023 DREPT

ANUL 1

Teoria generală a dreptului

Istoria statului și dreptului

Drept constituţional şi instituţii politice I

Drept civil. Teoria generală

Drept roman I

Limba străină (engleză) I

Educație fizică

Drept constituţional şi instituţii politice II

Drept civil. Persoanele

Drept roman II

Limba străină (engleză) II

Educație fizică

       

Discipline Opționale:

Informatică judiciară

Sociologie juridică

 

ANUL 2

Drept civil. Drepturile reale

Drept administrativ I

Drept penal. Partea generală I

Drept internaţional public

Educație fizică

Drept civil. Teoria obligaţiilor

Drept administrativ II

Drept penal. Partea generală II

Criminologie

Drept financiar și fiscal

Educație fizică

Managmentul proiectelor europene

 

Discipline Optionale:

Managementul proiectelor europene

Sisteme politice comparate

Limba străină (engleză) III

 

ANUL 3

Drept civil. Contracte speciale

Drept penal. Partea specială I

Drept procesual penal I

Drept comercial I

Dreptul Uniunii Europene

Drept civil. Succesiuni

Drept penal. Partea specială II

Drept procesual penal II

Drept comercial II

Dreptul familiei

Dreptul mediului

Protecţia internaţională a drepturilor omului

 

Discipline opționale:

Jurisprudenţa CEDO

Drept social european

 

ANUL 4

Drept procesual civil I

Dreptul muncii

Criminalistică

Dreptul asigurărilor

Dreptul comerţului internaţional

Drept internaţional privat

Dreptul concurenţei

Drept procesual civil II

Dreptul securităţii sociale

Dreptul transporturilor

Practică de specialitate

Îndrumarea şi elaborarea lucrării de licenţă

 

Discipline Opționale:

Organizarea și etica profesiilor juridice