Tipărire

IN ATENŢIA

STUDENŢILOR/MASTERANZILOR

FACULTĂŢII  DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE BRAȘOV

                  Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 22, lit. g din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în anul universitar 2018-2019trebuie achitată taxa şcolară (rata 4) până pe 15 MAI 2019 pentru a putea avea acces la examenele parțiale și examenele finale, neachitarea taxelor atrage imposibilitatea de susținere a acestora.

             Vă mulțumim!

 

                                                  Conducerea SJEA Brașov